PRISER från 1/1 2020
Hyresjusteringar enligt index sker från den 1/1 2020
Fest / Kurslokalen
Vardagar 08,00 - 17,00 resp. 18,00 - 24,00 1.375.-
Vardagar Heldag 2600.-
Lördag eller söndag 08,00 - 17,00 resp. 18,00 - 24,00 1200.-
Lördag eller söndag Heldag 2150.-

Observera att avbokningar senare än 7 dagar före bokad tid debiteras fullt pris.
Samt: måndagar dagtid och torsdagar kvällstid ej går att boka.


ORDNINGSREGLER

Max 120 personer får samtidigt vistas i lokalen.

Lokalerna disponeras 30 minuter före hyrestidens början och skall vara utrymda och städade 30 minuter efter hyrestidens slut.
Av hänsyn till grannar skall dörrar och fönster hållas stängda före klockan 09,00 och efter 22,00
Senast klockan 24 skall det vara helt tyst i huset.
Köket ingår i hyran och porslin finns i skåpen ovanför bänken.
Endast alkoholfria drycker eller drycker med högst 2,25 volymprocent får serveras.
Droger med berusande effekt får inte medtagas, förtäras eller förvaras i hyresvärdens lokaler.

Projektorn i lokalen tillhör en hyresgäst och får under inga omständigheter användas utan extra avtal.

Hyresgästen ställer sig bakom de grundläggande principerna om demokrati och alla människors lika rätt och värde och arbetar utifrån demokratiska värderingar.
Brott mot dessa regler betraktas som kontraktsbrott och ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet..
Kostnader som härigenom  kan uppstå betalas av hyresgästen.

När lokalerna lämnas skall de vara städade och alla sopor tömda i sopkärl på gården. Plastpåsar till sopkärlen finns i städskåpet i köket.
Kontrollera att spis, diskmaskin, kaffekokare samt övriga elektriska maskiner, ljudanläggning med mera är avstängda innan lokalen lämnas samt släck all belysning.
(Endast lamporna i fönstren mot gatan skall lysa.)


Lokalen skall lämnas omöblerad förutom 11 rader om 8  stolar vid väggen mot köket.
På scenen skall finnas de små stolarna med tillhörande bord. (Tillhör en hyresgäst)

Endast bord förvaras i köket. Dessa får ej blockera de vita skåpen i köket.

Hyresgästen accepterar användningen av appen AIRKEY som nyckel till husets framdörr, någon annan nyckel lämnas inte ut utan särskilt avtal. Vidare accepterar hyresgästen att dess telefonnummer registreras för administrationen av digitala nycklar till huset.


Skador på materiel eller inredning skall anmälas till hyresvärden.
Den som orsakat skadan är ersättningsskyldig.

Noteras uppenbara brister i återställandet av lokalerna, diskning eller städning debiteras 700 kr i städavgift.

BRANDSKYDD
Som arrangör av sammankomster i lokalerna är Du ansvarig för gästernas säkerhet.
Det är mycket viktigt att tänka på vad som gäller för brandskyddet såväl innan som under och efter sammankomsten.

Om det används ljus eller marschaller se till att de placeras på säkra platser och håll dem under uppsikt.
Se också till att de är släckta när arrangemanget är slut.

 
Brandsläckare finns i köket, samt i trappan utanför kapprummet, där finns också en brandfilt.
 
Utrymningsvägar är stora trappan och ut på gatan, eller genom köket till bakre trapphuset och ut på gatan via grannhusets gård. Samlingsplats är den öppna platsen utanför Smyrnakyrkan.

Vid larm till SOS är adressen Storgatan 3, Göteborg.

Informera deltagarna om brandsläckare och utrymningsvägar och se till att utrymningsvägarna hålls fria och inte blockeras.
 
SJUKVÅRD
Om det skulle hända en olycka finns första hjälpen-material i trappan utanför kapprummet, där finns även en hjärtstartare.