VÄLKOMMEN TILL TR-HUSET

Det anrika huset på Storgatan 3 i Göteborg, allmänt kallat TR-huset, var ett av de första husen som i början av år 1870 byggdes på vad som då kallades Hasselbladska ängen. Kjellbergska flickskolans hus såldes 1898 till Odd Fellow Orden, som lät bygga om och anpassa det till sin verksamhet.

Riddare Templet Felicia av Tempel Riddare Orden köpte fastigheten den 1 september 1937 och invigningen skedde i början av november.

Byggnadsföreningen Felicia nr 2 u.p.a. förvaltar och underhåller fastigheten. Vi har också hand om uthyrningen av lokalerna.